Vita Kåren

Vita Kåren är det andra militära specialförbandet förlagt i Pirit förutom Tunnelrävarna. Enheten var ursprungligen ett legokompani som hyrde ut sina tjänster till högst bjudande men har de senaste 30 åren varit i Pyrisamfundets tjänst. Enheten fungerar som ett elitförband och sköter många av de uppgifter den reguljära armén inte klarar av. Det ryktas om att Vita Kåren används till de mest magstarka uppgifter som behöver en militär lösning.

Soldaterna i kåren är uteslutande människor av manligt kön. Soldaterna kontrolleras också grundligt i både sin soldatlämplighet samt ideologi.

Kåristerna bär samma uniform som den reguljära armén, dock skiljer sig gradbeteckningar och förtjänsttecken åt. På vänster överarm bärs en vit armbindel och officerarna har en vit halsduk, men armbindeln tas oftast av i strid då den syns tydligt.

Enheten styrs av General Samael Kloo.

Vita Kåren

Kruutstänk & Müllerbrakare Azuki