Tunnelrävarna

Tunnelrävarna är en av Pyrisamfundets militära specialenheter och är belägna i Pirit. De är specialiserade på strid i underjorden i synnerhet mot Rubbitar, men sköter även vissa prestigefyllda uppdrag som att vakta Bazaren i Hindenburg.

Enheten består huvudsakligen av mutanter med mutationer som passar för strid i underjorden, men enheten är även känd för att vara den enda av samfundets militärenheter som tillåter robotar i sina led (oftast ej i frontledet).

Enhetens soldater är klädda i svarta overaller med många fickor och en röd basker. Enhetens symbol är en grinande rävskalle i tenn som bärs på baskern. Officerarnas uniformer skiljer sig inte från soldaterna förutom på gradbeteckningarna på axelklaffarna.

Alla befäl är stridande förutom den lilla stab av mycket erfarna officerare. Enhetens högsta befäl är General Melker Klinga.

Tunnelrävarna

Kruutstänk & Müllerbrakare Azuki