Pyrisamfundet

Pyrisamfundet

Pyrisamfundet är kejsare Thorulf Skarprättares rike. Det sträcker sig från Uddevåld i väst till Musközonen i öst. Norr om riket ligger Norra Ödemarken och i söder ligger Frihetens Slätter.

Det finns två riktiga Zoner inom samfundet: Musközonen och Uddezonen. Ökenområdet Askerdal i samfundets mitt är lik ett zonområde men platsar inte in ordentligt i definitionen.

Pyrisamfundet grundades år 115 fpt. efter slaget på Pyris slätter, där Maximillian Skarprättare offrade sig i slaget mot Hydrans mutanthorder.

Pyrisamfundets fyra största städer är: Hindenburg, Nordholmia, Pirit och Karle. Och de är alla sammanlänkade av vägnätet kallat Triangelrutten.

Pyrisamfundet

Kruutstänk & Müllerbrakare Azuki