Pirit

Pirit

Allmän Information
Antal registrerade invånare: ca. 13 000
Antal invånare i snitt (inkl. besökare): ca 23 000
Reguljära Armén: ca 500
Tunnelrävarna: ca. 200
Vita Kåren: ca. 150
Poliskonstaplar: ca. 100

Geografi

Pirit är Pyrisamfundets tredje största stad och är belägen i samfundets södra del. Norr om staden ligger Vättaträsket, ett ogästvänligt träskområde där många hemligheter sägs vila under ytan. Till söder ligger Frihetens Slätter, ett laglöst slättlandskap där den starkes rätt råder. Till väster ligger Gislaveden en enorm urskog där få törs bosätta sig.

Området runt Pirit är i övrigt bördigt och täckt av bondgårdar och odlingsmark. Tre större vägar går från Pirit, två norrut (på vardera sida Vättaträsket) mot Hindenburg respektive Karle och en väg österut mot Östervik.

Pirit är en del av Triangelrutten.

Stadsdelar

Pirit består av nio stadsdelar som alla har sin egen karaktär och funktion. Kjellsta Byting är stadens mest centrala stadsdel och tjänar som affärs- och bostadsområde. Det är här man hittar stora delar av stadens butiker och restauranger. Gamla Poirot är den stadsdel som fanns innan staden införlivades i Pyrisamfundet. Bukten är stadens hamnområde med plats för ett fåtal skutor. Kjellsta Borg är stadens överklassområde, där man också hittar många av stadens samhällsbyggnader. Garnisonen kallas det militärdistrikt som ligger i stadens centrala delar. Knoting är stadens arbetarkvarter och här bor majoriteten av stadens invånare. Fabriksområdet innehåller främst manufakturer och deras lagerbyggnader. Utnejden är ett nybyggt område som fått sitt namn för att det ligger utanför stadskärnan. Och slutligen finns den pallisadomgärdade marknadsplatsen Schackara.

Centralgestalter

Här följer en kort lista med viktiga personer i Pirit med omnejd.

Valfrid Krööger Stadens guvernör
Al-Ralph Cappuccino Pirits troligen mäktigaste man, styr Cappuccino familjen
Konstantin Krutov Överhuvud för Krutov familjen
Sonny Stiletto & Sicilia Stiletto Syskon och överhuvuden för Stiletto familjen
Flora Röjler Även känd som Svarta Änkan, påstås konspirera för att återta makten i Pirit
Ulfons Norring General för Reguljära Armén i Pirit
Melker Klinga General för specialenheten Tunnelrävarna
Samael Kloo General för legoenheten Vita Kåren
Clementz Ulfhielm Arbetarmassornas språkrör och förkämpe
Larry Andrée Kunskapare och orförande för Kollegiet för Bättre Vetande

Pirit

Kruutstänk & Müllerbrakare Azuki