Muskö

Muskö är den österligaste utposten i Pyrisamfundet och dess enda hamn längs Österhavskusten direkt söder om Musközonen. Det har därför växt fram till en naturlig handelsplats där allt från smuggelgods till lagliga varor byter händer med stor iver under dygnets alla timmar.

Kejsarmakten har i trettio år kallat det för en av Samfundets handelsorter men som alla vet har staden aldrig varit något annat än ett otyglat marodörnäste. Muskös borgmästare Armadora Mahler är en intetsägande figur och stadens egentliga överhuvud är som alla vet Hox Toledo. Borgmästarrådet – känd som musköjuntan – består av personer trogna till Hox, inte ortens pyriska administratörer.

Muskös bebyggelse består till stor del av låga och rangliga byggnader blandat med uråldriga bunkerrester i fornsmält sten och rostigt järn. Runt de inre kvarteren reser sig en halvt raserad fornmur. Här och var är muren lappad med skrotförstärkningar men hålen gapar stora. Musköborna har varit flitigare på att hacka loss b-tång för nya joxkåkar än att reparera det uråldriga försvarsverket.

K_kstad.jpg

Kajområdet i Muskö består av ett gytter av utstickande bryggor. Hamnen skyddas av de uråldriga skeppskadaver som längre söderöver bildar en mur mot hög sjögång samt den utdragna landtunga som sträcker sig ned norrifrån. Tillsammans bildar de en kav damm. I den havsbassäng som uppstått är sjöbottnen fylld av ytterligare skrotskellet och vattnet har antagit en smutsigt roströd ton. De sönderfrätta vraken är lömska faror, framförallt när snuskdimman från Musközonen ligger tät. Det är inget musköborna klagar över däremot då lämningarna har lett till en ständig efterfrågan på lotsartjänster.

Ett av stadens mest utmärkande drag är den illaluktande dimma som ideligen draperar samhället i sumpgula sjok. Äckeldunster som driver ned från den förpestade zonen i norr. De boende har ofta tygsjok knutna för sina ansikten för odören. Ett system av linor försedda med knutar, vilka anger avstånd, är uppsatt längs gatorna och låter befolkningen orientera sig när zonoset ligger som tätast.

Sk_rmklipp_2016-01-24_23.01.05.png

Encyclopaedia Mutantica

Muskö

Projekt Mutant Barkefors