Tag: Rike

Results

  • Pyrisamfundet

    Pyrisamfundet är idag en ung stormakt som sedan länge haft sina huvudsakliga hamnar bakom den rötfyllda [[Musközonen]], och därför också varit relativt isolerade från Österhavshandeln. De fåtaliga hamnarna - [[Muskö]] Skjutskär och Östervik - ligger alla …