Tag: Pyrisamfundet

Results

  • Muskö

    Muskö är den österligaste utposten i [[Pyrisamfundet]] och dess enda hamn längs Österhavskusten direkt söder om Musközonen. Det har därför växt fram till en naturlig handelsplats där allt från smuggelgods till lagliga varor byter händer med stor iver …

  • Hindenburg

    [[File:592471 | class=media-item-align-center | Peder_Severin_Kroyer.jpg]] Hindenburg är huvudstaden i [[Pyrisamfundet]] och ligger belägen på en sluttning vid den långsträckta Malsjöns norra strand. Kring staden utbreder sig stora jordbruksområden, d …

  • Pyrisamfundet

    Pyrisamfundet är idag en ung stormakt som sedan länge haft sina huvudsakliga hamnar bakom den rötfyllda [[Musközonen]], och därför också varit relativt isolerade från Österhavshandeln. De fåtaliga hamnarna - [[Muskö]] Skjutskär och Östervik - ligger alla …