Kruutstänk & Müllerbrakare

En ny början...

Kampanjen tar sin början i slutet av Februari året 96 pt (Pyrisk tideräkning). Det har varit en händelselös och mild vinter och den sista snön har nyligen smält bort. Våren är på väg till Pirit och alla i staden känner att de vaknat ur ide, flyttfjädringarna återvänder och blommorna är på väg. Vättaträsket gör sig åter påmint med sumpdofter som drar in över staden och soldaterna har åter börjat med sina krigsövningar.

Men våren för även med sig otrevliga överraskningar för stadens invånare.

Vilka hemligheter som gömts i snön kommer upp till ytan?

... Och vilka äventyr kommer våra hjältar bli inblandade i?

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.