Jeholt Galt

Hantlangare och kusin till Amadeus

Description:

En nästan lika jättelik Galt som Amadeus men mycket mindre välkänd då han alltid håller sig i sin kusins skugga. För det mesta bär han ett enkelt, solkigt linne som knappt når ned över naveln på den svulstiga buken tillsammans med ett par oknäppbara snickarbyxor av fornmodell.

Bio:

Lite är känt om hans förehavanden annat än att han är näst intill obrottsligt lojal mot sin kusin och inte i närheten lika skarpsynt. Denna karaktärsbrist kompenserar han med att göra nytta av sin enorma styrka, och om möjligt ännu enormare kroppshydda. En illasinnad hunger är alltid närvarande i hans satta grisögon vilket tillsammans med hans manér gör att de flesta tar omvägar för att slippa möta Jeholt på en väl upplyst gata.

Han krossade nyligen en 120-liters vattenrenare som stulits av Jyckarna från Kommissionen.

Jeholt Galt

Projekt Mutant Barkefors