Projekt Mutant

Andra speltilfället

De något nedslagna Jyckarna börjar snart försöka få tillvaron att bli mer dräglig. Ferdinand sliter som en tjur som daglönare, Milo utforskar staden, Ikke gör saker (är ej närvarande off) och Slemmart drar ut på staden tillsammans med en av gruppens dyrbara konservburkar.

Milo hamnar i krakel med några byggarbetare och kontraheras snart för att mörda en rivaliserande byggarbetarledare, Slemmart finner arbete för tre personer som lönas med mat för en vecka för tre personer (och oändligt med gratis dricka under samma tid) och Ferdinand råkar köpa fisk för de pengar han tjänat ihop. Över den mättande fiskskoppan som blir resultatet av Ferdinands mat planerar man för Slemmarts jobb och börjar gräla över Milos beslut att bli mördare. Milo och Slemmart bestämmer sig för att tacka nej till det jobbet.

Dagen därpå arbetar Ferdinand igen, Milo och Slemmart rekognoserar den båt man ska stjäla en stor låda från. Slemmart konstaterar att man behöver en båt och hittar en hamster som lånar ut sin båt i utbyte mot vinst.

I natten paddlar Jyckarna och hamstern ut mot båten, lägger till bredvid och de smidiga Milo och Slemmart slinker upp på däck där en kejserlig soldat vaktar mot exakt sånt folk som Jyckarna. Milo och Slemmart tar sig under däck, hittar lådan och Slemmart tar ut vakten snart efter det genom att låtsas vara full och dra vakten överbord. MIlo och Slemmart får lådan av båten, men fler vakter har upptäckt kalabaliken och det är med nöd och näppe som man försvinner i kvällsmörkret utan att det går mer illa än att hamstern dör.

Snabbt tar man lådan och för den till den mystiska lagerlokal dit den ska. Där visar sig lådan innehålla en vattenrenare, och uppdragsgivarens galtbror slår bryskt sönder sagda vattenrenare som sista del i uppdraget.

Melankoliska drar man hemåt, och Ferdinand avslutar dagen med “Varför kan vi inte göra något rätt någon gång?”

Comments

dahlberg_tobias

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.